Embed

Kâbe'nin Örtüsünde Hangi Âyetler Bulunuyor ?

Standart Kabe'nin Örtüsünde Hangi Ayetler ve Sözler Yazili?


Kabe örtüsünde hangi ayetler bulunur

O siyah örtüde de yazılı, ALLAH yazıyor, şöyle üçgen şeklinde lâfza-i celâl var bir, ondan sonra Yâ hannânü yâ mennân yazıyor bir satırında. Sübhânallàhi ve bihamdihî yazıyor bir satırında. Yâni bu tekerrür ediyor. Bu sübhânallahi ve bihamdihi subhânallahil azîm yâ Hannânü yâ Mennân ALLAH, bu böyle alt alta, üst üste, yan yana yan yana Kâbe'nin siyah örtüsü.
Ama bir üstünde kuşak hâlinde, köşelerde de madalyon hâlinde altın sırmayla işlenmiş ayetler var. İşte tam Hatîm'in yâni yarım dairenin hizasında, altınoluğun altında ayet-i kerime var. Oraya baktığınız zaman, böyle tavaf ederken okuyabilirseniz, gözleriniz âşinâysa... Buyuruyor ki ALLAH:


Kabe örtüsünde hangi ayetler bulunur

(Nebbi' ibâdî ennî enel-gafûrur-rahîm) "Kullarıma müjdele ki, ben gafur ve rahîmim! Ey Rasûlüm kullarıma benim gafur ve rahîm olduğumu müjdele!"
Tabii oraya o yazılmış, ama onun arkasından, o sûreye müracaat edip de onun arkasını okuduğumuz zaman:


Kabe örtüsünde hangi ayetler bulunur

(Ve enne azâbî hüvel-azâbül-elîm) diye devam ediyor. "Evet ben gafur ve rahimim, çok mağfiret ediciyim, çok merhamet ediciyim ama, azabım da çok elem verici, çok şiddetli, çok fecî, çok şiddetli azaptır." diye bildiriyor. Yâni hem o var, hem o var.


(İnne rabbeke leserîul-ikàb) "Hiç şüphe yok ki seni Rabbin ey Rasûlüm, şiddetli, sür'atli ceza vericidir, azab vericidir. Suçun cezasını kafasına indirir, suçluyu cezalandırıcıdır. (Ve innehû legafûrur-rahîm) O gafur ve rahîmdir aynı zamanda." Hemen arkasından gafûrur-rahîm'liğini de bildiriyor.
Yâni kâfiri tehdit veya âsîyi tehdit; mutî, edib kulu da taltif bir arada oluyor. "


 
 
 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !